En snabbguide till hur vi återvinner din gamla bil

gamla bil

Återvinning har blivit en metod som vi har tagit till oss helt och hållet här i Sverige. Vi har under många år sorterat papper, kartong, konservburkar och flaskor. Vi tar vår sorterade påsar och tar dem till återvinningscentralen där alltihop återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Men hur är det egentligen med våra gamla bilar när de gjort sitt?

Jodå, idag finns det flera seriösa bilskrotar som tar återvinning och miljöarbetet på allvar.

Det här händer när vi skrotar din bil

Vi börjar med samla ihop alla återanvändbara delar från din gamla bil. Det handlar i princip om att samla in alla komponenter som fortfarande kan användas. Delarna testas och separeras i två kategorier;  sådant som är användbart och kan säljas vidare, och delar som inte går att använda och därför måste kasseras på ett ansvarsfullt sätt.

Nu påbörjas en rad olika processer för att ta hand om din skrotade bil på rätt sätt.

– Återvinning av farligt avfall. Farligt avfall som olja, kylvätska och andra bilvätskor, men även traditionella batterier töms och tas om hand på ett korrekt och miljövänligt sätt.

– Krossning & strimling. Ditt fordon krossas och strimlas sedan upp i småbitar. Det här krosset separeras sedan beroende på vilken typ av material det består av.

– Magnetisering & Separering.  När transportbandet med krossresterna av din bil rullar vidare, dras de olika stålbitarna ut med hjälp av kraftfulla industrimagneter. Kvar blir plast och icke-järnhaltiga metaller. 70 % av en bils vikt består av stål, och det är extremt värdefullt i sin renaste form.

– Vakuum & Separering. Genom en vakuumprocess avlägsnas lättare, icke-järnhaltiga material. Hit räknas Skummaterial,  gummi, tyg och lätta plaster. De extraheras så att de kan rengöras och tas om hand i nästa steg.

– Förgasning. De ovanstående materialen brukade förr hamna på soptippen. Numera omvandlas de till gas. Denna gas används sedan för att generera ånga till elektricitet. Två ton avfall kan generera tillräckligt med energi för att driva ett genomsnittligt hus i ett helt år!

Detta är en bara väldigt snabb överblick över allt det hårda arbete som ligger bakom en bils återvinning.

skrotabilen-stockholm.com vill vi göra det riktigt enkelt för dig att skrota din gamla bil.

Ange bara dina uppgifter om ditt fordon, så får du en omedelbar och förutsättningslös offert från oss.

Hur mycket är din gamla bil är värd?